مسنجر محبوب شما کدامیک میباشد؟
(24.39%) 583
واتس اپ
(3.305%) 79
وی چت
(21.96%) 525
بیتالک
(2.761%) 66
نیمباز
(3.682%) 88
تانگو
(0.711%) 17
کوکو
(2.803%) 67
یاهو
(12.84%) 307
وایبر
(26.10%) 624
لاین
(1.422%) 34
کیک

تعداد شرکت کنندگان : 2390